Lege oharra

Lege oharra

Informazio orokorra

Web-atari honen (aurrerantzean, «Ataria») titularra den erakundearen identifikazio-datuak jasotzen dituen «informazio orokorra» jartzen dugu zure esku, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak xedatutakoa betetzeko:

Titularra: SERVICIOS DE CONCILIACION EB SL
Helbidea: JULIO URQUIJO 2, 4. LOKALA
Helbide elektronikoa: seccionrrhh@sersanit.com
Telefonoa: 944.396.692
IFZ: B95568234
Erregistro-datuak: Bizkaiko Merkataritza Erregistroa, 3683. liburukia, 208. folioa, BI-22717 orria

Atarian sartzeko eta bertako edukia erabiltzeko baldintzak

Lege-ohar honetan jasotakoak arautzen du Atarirako sarrera eta haren erabilera; dena dela, baldintza bereziak ere onartu beharko dira, beharbada, produktu edo zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko.

Atarian sartzen diren erabiltzaile guztiek onartu beharko dituzte unean-unean indarrean dagoen Lege-oharrean jasotako baldintza orokorrak (eta, hala badagokio, kasuan kasuko baldintza bereziak ere bai).

Horrenbestez, erabiltzaileek Ataria erabiltzeko asmoa duten bakoitzean, arretaz irakurri behar dute lege-oharra, bai eta baldintza bereziak ere, halakoak dituzten produktu edo zerbitzuak erabili nahi izanez gero.

Dena dela, EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak ahalmena izango du Atariaren aurkezpena eta konfigurazioa edozein unetan eta aurretiaz jakinarazi gabe aldatzeko eta eguneratzeko, bai eta lege-ohar hau edo baldintza bereziak aldatzeko eta eguneratzeko ere.

Sarbidea doakoa da erabiltzaileentzat. EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak Atarian sartzeko eta bertan nabigatzeko baimena ematen die erabiltzaileei; ondorioz, bertako zerbitzuak erabili eta agertzen diren edukiak ikusi ahal izango dituzte.

Erabiltzaileak borondatez eta berariaz adierazten du bere erantzukizun oso-osokoak izango direla Atarirako sarrera eta haren erabilera, baita eskaintzen diren edukien eta zerbitzuen erabilera ere.

Orobat, debekatuta dago Ataria legez kanpoko edo baimendu gabeko asmoetarako erabiltzea, berdin dio helburu ekonomikoa dagoen ala ez. Beraz, erabiltzailearen erantzukizun osoa izango da hala jokatzen badu.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du honako hauek inola ez erretiratzeko, ezabatzeko, aldatzeko edo manipulatzeko:

  • EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak edo eskubideen legezko titularrek Atariko edukietan eta materialetan txertatzen dituzten oharrak, legendak, jarraibideak edo ikurrak, jabetza intelektualari edo industrialari lotutakoak.
  • Edukietan egon litezkeen babeserako edo identifikaziorako baliabide teknikoak.
  • EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak berariaz debekatzen du hirugarrenek «framingak» egitea edo Atariaren jatorrizko konfigurazioaren edo edukien diseinua aldarazteko bestelako bideak erabiltzea.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk beretzat gordetzen du honako debeku hauek (besteak beste) urratzen dituztenen aurkako legezko ekintzak gauzatzeko aukera:

  • Edukiak edo zerbitzuak legez kontrako xedeekin edo ondorioekin erabiltzea (Lege-ohar honetan jasotakoaren aurka), hirugarrenen eskubideei eta interesei kalte eginez, edota zerbitzuak, ekipamendu informatikoak, agiriak, fitxategiak nahiz Atariko eta EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietatearen edozein ekipamendu informatikotan dauden edukiak kaltetuz, gainkargatuz edo hondatuz, edota funtzionamendu normala oztopatuz edo erabilezin bihurtuz.
  • Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen babespean dauden eta EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietatearenak edo hirugarrenenak diren edukiak eta zerbitzuak erabiltzea, eskubideen titularraren aurretiko baimena jaso gabe.
  • Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, jakinarazi, eraldatu edo aldatzea, eskubideen titularraren aurretiko baimena jaso gabe edo legez baimendutakoa ez bada.
  • Birusak edo elementu fisikoak edo elektronikoak txertatzea, sarea, sistema edo EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietatearen edo hirugarrenen ekipamendu informatikoak (hardwarea nahiz softwarea) kaltetu edo beraien funtzionamendu normala galaraz dezaketenak, edota ekipamendu informatiko horietan bildutako agiri elektronikoak eta fitxategiak kalte ditzaketenak.
  • Edukiak eskuratzeko baimenik gabeko bideak erabiltzea; alegia, horretarako propio jarritako bideak eta Interneten asmo horretarako erabili ohi direnak (eta betiere Ataria, zerbitzua edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dutenak) ez diren beste bide batzuk erabiliz gero.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa sustatzea da Atariaren helburua eta, beraz, bertan jasotzen den informazioa ez da eskaintza loteslea.

Atariak, gainera, EB SERVICIOS DE CONCILIACIÓN SL sozietateak eskainitako produktuak kontratatzeko datuak emateko aukera ere eskaintzen du.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak osasunari, sendagileei, ospitaleei eta abarrei lotutako artikuluak txerta ditzake, gaurkotasunekoak izan nahiz beste era batekoak izan. EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk bere informazio-iturri propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu erabiltzaileen esku uzten duen edukia osatzeko. Edukiak ahalik eta kalitate handikoenak eta eguneratutakoak izateko ahalegina egiten du EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak; alabaina, ez du bermatzen beraien baliagarritasuna, zorroztasuna, egokitasuna edo gaurkotasuna. EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk adierazten du eduki horiek informazio-asmo hutsa dutela eta erabiltzaileak kontrastatu eta ebaluatu egin beharko dituela, erabili nahi baditu.

Edukiren bat Atarian egoteak ez du inola ere esan nahi aseguruei, osasunari edo beste ezelako gairi buruzko aholkularitza-zerbitzua eskaintzen denik. Erabiltzaileak onartzen du Atariko edukietako informazioa ez dela nahikoa inolako erabakirik hartzeko. Horregatik, Atariko edukietako informazioa ezin da hartu aseguruei, osasunari edo beste edozein arlori buruzko aholkularitzaren ordezko aukeratzat.

Bermeak eta erantzukizuna

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak beretzat gordetzen du aurretiaz ezer jakinarazi gabe Atarian aldaketak egiteko eskubidea, Atariko edukiak eta diseinua eguneratzeko, zuzentzeko, aldatzeko, gehitzeko edo kentzeko asmoarekin. Atariko edukiak aldian-aldian eguneratzen dira. Informazioa ez denez berehala eguneratzen, beti-beti Atariko informazioa eguneratuta dagoen, oraindik baliagarria den eta zorrotza den egiaztatzeko gomendioa egiten dizugu.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak ahalmena izango du Atarirako sarrera eta zerbitzuen erabilera ukatzeko edo erretiratzeko, lege-ohar hau eta indarrean dauden gainerako erabilera-baldintzak errespetatzen ez dituzten erabiltzaileei, aurretiaz inolako jakinarazpenik egin behar izan gabe.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak ahalegin guztiak eta zentzuzko baliabideak jarriko ditu Ataria eskuragarri egon dadin. Halere, ez du bermatzen ez denik Atarian sartzeko etenik edo hutsik gertatuko, eta ez du onartuko Interneten konektatzen den bitartean gerta litezkeen arazo teknikoen edo hutsen gaineko erantzukizunik.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak ezin du bermatu Interneten bidez egiten diren informazio-transmisioak erabat ziurrak izango direnik, bere kontroletik kanpo dauden faktore ugari sartzen baitira tartean. EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk ez du erantzukizunik onartuko baldin eta erabiltzaileak kalterik jasaten badu informazioa transmititzean gorabeherarik gertatzen bada; adibidez, datuak galtzen baditu edo hirugarren pertsonak beraren datuetan baimenik gabe sartzen badira.

Dena dela, jakinarazten dizugu datu pertsonalak tratatzeko segurtasun-politika finkatu duela EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak, indarrean dagoen Espainiako legediak agindutakoarekin bat.

Jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak

Atariaren diseinua, edukiak eta iturburu-kodeak, logoak, markak eta agertzen diren ikur adierazgarri guztiak EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietatearen dira, edota hirugarrenek EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLren alde utzitakoak, bestela. Hori horrela, guztiz debekatuta dago halakoren bat erabiltzea, erreproduzitzea, banatzea, plazaratzea, eraldatzea edo antzeko beste edozein ekintza egitea, EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLren aurretiko baimen idatzirik ez badago.

Hiperestekak eta lotutako webguneak

Erabiltzaileak eta, oro har, beste edozein pertsona fisikok edo juridikok, bere webgunetik Atarirako hiperesteka edo lotzeko beste edozein bide (esate baterako, esteka edo botoia) ezarri nahi badu, ezinbestekoa izango du aurretiaz EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLren idatzizko baimena eskuratzea

Hiperesteka ezartzeak ez du inola esan nahi EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLren eta hiperesteka duen webgunearen jabearen artean inolako harremanik dagoenik, ez eta EB SERVICIOS DE CONCILIACION SL sozietateak webgune horretako edukiak edo zerbitzuak onartu edo onesten dituenik ere.

EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk beretzat gordetzen du Atarirako hiperestekak edozein unetan debekatzeko edo baliogabetzeko eskubidea, batez ere hiperesteka dagoen webgunearen jarduera edo edukiak legez kanpokoak badira.

Era berean, zuretzat interesgarriak izan litezkeela uste dugun webguneetarako sarbidea eskainiko dizu EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLk. Orrialde horiek, ordea, ez daude EB SERVICIOS DE CONCILIACION SLren ardurapean, eta sozietateak ez ditu bertako edukiak eta funtzionamendua aztertzen; beraz, ezin du ziurtatu erabiltzean kalterik gertatuko ez denik.

Legeria aplikagarria

Lege-ohar honetan jasotako edukiak eta baldintzak Espainiako legeen menpe daude, edota Espainian aplikatu beharreko legeen menpe.

Pribatutasun-politika eta cookien gaineko politika

Pribatutasun-politikari edo cookien gaineko politikari buruzko informaziorik nahi baduzu, honako esteka hauetara jo behar duzu:

http://s2dservicios.com/proteccion-de-datos.html

http://s2dservicios.com/politica-cookies.html